top of page


POVRAT PROIZVODA
 

PRAVA I OBAVEZE PRI POVRATU NARUČENIH I DOSTAVLJENIH PROIZVODA          


 

Zadržavamo pravo promjene uvjeta povrata naručenih i dostavljenih proizvoda. Svaka buduća izmjena uvjeta povrata proizvoda bit će objavljena i javno dostupna na internet stranici www.zlatnakap.com

 
JAMSTVO I GARANCIJA - PRAVILA POVRATA PROIZVODA
OPG HORVAT DANIJEL uzgaja pčele i proizvodi pčelinje proizvode sukladno svim zakonskim normama i zakonu o OPG-u. Svi proizvodi su ispravni, te su samim time sigurni za korištenje. Na svim proizvodima je izražen datum do kojeg je preporučeno korištenje i serija proizvoda (LOT).
Ukoliko proizvod pokaže znakove starenja ili kvarenja prije od istaknutog roka preporučenog korištenja, molimo Vas da kontaktirate OPG HORVAT DANIJEL što prije kako bi dogovorili povrat robe, zamjenu ili povrat troškova.

 
Povrat robe : Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima :
* da je isporučena roba koja nije naručena,
* da su krivo naručeni proizvodi
* u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena
* u slučaju da je proizvodima istekao rok preporučenog korištenja prije nego je dostavljena

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
 
​Zamjena krivo naručene robe : Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.
Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe: 
Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti OPG HORVAT DANIJEL da želi zamijeniti naručenu robu i to pismeno na adresu Vlasnika ili putem e-pošte na danijel.rota@gmail.com
Roba se može zamijeniti na način da Kupac o svom trošku pošalje OPG HORVAT DANIJEL naručenu robu na njegovu adresu. Kupac treba poslati novu narudžbu. Kada OPG HORVAT DANIJEL zaprimi novu narudžbu, novo naručene proizvode ćemo poslati u roku od 48 sati uz uvjet da je vraćenu narudžbu OPG HORVAT DANIJEL zaprimio.
U suprotnome nova narudžba se šalje u roku od 48 sati nakon zaprimanja narudžbe koja se vraća OPG HORVAT DANIJEL. Proizvodi koje Kupac vraća na zamjenu moraju biti neotvoreni, neupotrijebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko vraćeni proizvodi ne ispunjavaju ranije navedene uvjete, OPG HORVAT DANIJEL nije obvezan Kupcu obaviti zamjenu proizvoda.

Razlika novca i trošak dostave: Kupac snosi troškove dostave za povrat proizvoda i za primitak nove narudžbe. Ukoliko nova narudžba bude cjenovno viša od prve narudžbe tj. od narudžbe koja se vraća OPG HORVAT DANIJEL, tada je Kupac dužan uplatiti razliku cjenovne vrijednosti. Ukoliko nova narudžba bude cjenovno niža od prve narudžbe tj. od narudžbe koja se vraća OPG HORVAT DANIJEL, tada će OPG HORVAT DANIJEL Kupcu uplatiti cjenovnu razliku na bankovni račun Korisnika umanjenu za troškove dostave.

Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana kupnje (primitka proizvoda) putem internet trgovine OPG HORVAT DANIJEL ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je poslan zahtjev za jednostrani raskid ugovora. Roba koju Kupac vraća, mora biti neotvorena, neupotrijebljena, neoštećena i u originalnoj ambalaži. Ukoliko vraćeni proizvodi ne ispunjavaju ranije navedene uvjete, OPG HORVAT DANIJEL ima pravo svaki takav proizvod naplatiti Kupcu.

Povrat novca i trošak dostave: 
Nakon što narudžba uz ranije navedene uvjete bude vraćena OPG HORVAT DANIJEL, isti će u potpunosti vratiti plaćeni iznos narudžbe na isti način plaćanja kako je Kupac izvršio plaćanje robe prilikom narudžbe osim ako Kupac izričito ne pristane na neki drugi oblik plaćanja.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe u sklopu narudžbe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
bottom of page