top of page


UVJETI KORIŠTENJA
 

UVJETI KORIŠTENJA          


Molimo Vas da prije upotrebe internet trgovine www.zlatnakap.com pažljivo pročitate dolje navedene uvjete

Korištenjem ove internet stranice, te ako ste upravo ili ranije zaključili narudžbu/kupovinu preko internet trgovine, potvrđujete da se SLAŽETE sa svim dolje navedenima uvjetima. Ukoliko se s njima NE slažete, molimo Vas da ne upotrebljavate ovu internet trgovinu i da ju odmah napustite.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta korištenja, cijena bilo kojeg proizvoda ili bilo kojeg sadržaja na internet stranici www.zlatnakap.com bez dodatne najave bilo kojem Korisniku.
Vlasnik i odgovorna osoba internet trgovine www.zlatnakap.com je OPG HORVAT DANIJEL, MIBPG:243293,
OIB: 20293211714, Kralja Tomislava 33b, Mece, Hrvatska (Croatia), zastupan po nositelju OPG-a Danijelu Horvatu.
OPG HORVAT DANIJEL sve svoje proizvode predstavlja, promovira, nudi i prodaje pod imenom branda: ZLATNA KAP.
U gore navedenom tekstu naznačeni: OPG HORVAT DANIJEL, ZLATNA KAP ili WWW.ZLATNAKAP.COM je jedna te ista osoba (u daljnjem tekstu: Vlasnik).
Osoba koja na bilo koji način koristi ovu internet stranicu (posjeta, informiranje, naručivanje, plaćanje, kupovina i drugo) smatra se Korisnikom stranice koji je upoznat sa svim uvjetima koji su objavljeni na ovoj internet stranici, koji ih razumije i pristaje na sve navedno (u daljnjem tekstu: Korisnik). 
NARUDŽBA / KUPOVINA
Sve naše proizvode naručujete tako da u internet trgovini Vlasnika odaberete one proizvode koje želite kupiti.
Po završetku dodavanja željenih proizvoda u košaricu, kliknite na ikonu KOŠARICE u gornjem desnom uglu te ako ste zadovoljni listom odabranih proizvoda slijedite upute do završetka narudžbe. Potrebno je u za to predviđena polja unijeti sve tražene podatke jer u protivnome nećemo biti u mogućnosti kvalitetno obraditi Vašu narudžbu.
Kad ste unijeli sve potrebne podatke odabirete opciju plaćanja i završavate proces narudžbe. Ukoliko imate izrađen profil na internet stranici Vlasnika, svoje podatke nije potrebno naknadno upisivati prilikom bilo koje narudžbe jer sistem po izrađenom profilu sam popunjava potrebne podatke. Ono što svaki Korisnik prilikom svake kupovine mora unijeti su podaci potrebni da bi se izvršilo plaćanje putem debitnih ili kreditnih kartica ukoliko se Korisnik odluči platiti tom opcijom.
Druge opcije naručivanja su izravno putem e-maila: danijel.rota@gmail.com , putem kontakt forme na našoj internet stranici ili pozivom na broj telefona: 095/59-477-59.

Korisnik može poništiti narudžbu putem e-pošte, telefonom ili putem obrasca za kontakt sa internet trgovine Vlasnika najkasnije do slanja narudžbe od strane Vlasnika. Vlasnik će kontaktirati Korisnika ukoliko postoji bilo kakav problem oko isporuke narudžbe. Vlasnik ima pravo odbiti narudžbu i ukoliko je ista plaćena, izvršiti povrat sredstava Korisniku o svom trošku. Obavijest o odbijanju narudžbe se Korisniku šalje na email koji je isti naveo prilikom formiranja narudžbe.
Vlasnik zadržava pravo da pozove Korisnika na njegov telefonski broj. Ugovor između Vlasnika i Korisnika je neopozivo zaključen kad Vlasnik (OPG Danijel Horvat) pošalje robu kurirskom službom ili nekom drugom opcijom dostave. Ukoliko jedan ili svi od naručenih proizvodi nisu dostupni, Vlasnik će Korisnika kontaktirati te mu ponuditi zamjenski proizvod ili proizvode, povrat sredstava ili neku drugu opciju.
Kada je narudžba koju je zadao Korisnik potvrđena - smatra se da je ugovor o kupovini između Vlasnika i Korisnika zaključen. Podaci o zaključenom ugovoru između Vlasnika i Korisnika, odnosno predanoj narudžbi od strane Korisnika, sačuvani su kod Vlasnika.
Ispravke i dodatke narudžbe možete nam poslati putem kontakt obrasca na internet stranici Vlasnika, e-pošte (danijel.rota@gmail.com) ili telefona (+385955947759).
DOSTAVA
Dostava se obavlja putem kurirske službe po odabiru Vlasnika ili dostavu obavlja Vlasnik. 
Dostava se u pravilu obavlja putem kurirske službe GLS na adresu Korisnika, a ukoliko to zbog logistike nije moguće, dostava se obavlja putem kurirske službe HP ili HPEXPRESS u pripadajući poštanski ured. Vašu narudžbu obrađujemo i pripremamo u roku od 24 sata te Vam istu šaljemo u prvom mogućem terminu. Trudimo se da sve što naručite do Vas stigne u roku od 7 radnih dana. Trošak dostave dijelom snosi Vlasnik, a dijelom Korisnik, ovisno o ukupnoj vrijednosti naručenih proizvoda. Sistem internet stranice Vlasnika svaku narudžbu i njezinu ukupnu vrijednost obrađuje posebno i po tim parametrima izračunava konačnu cijenu dostave naručenih proizvoda. Konačna cijena dostave je svakom Korisniku prikazana kao zasebna stavka u sklopu narudžbe i kao takva uz naručene proizvode i eventualno ostvarene popuste predstavlja ukupan trošak za Korisnika. Konačna cijena dostave koja je prikazana Korisniku i koju Korisnik plaća je unaprijed umanjena za iznos koji pokriva Vlasnik. U sklopu dijela internet stranice na kojem se obavlja završetak kupovine a u vezi dostave Korisnik ima mogućnost odabrati opciju dostave "Osijek i okolica*" (ukoliko se dostava obavlja za Osijek i okolicu*) te ukoliko odabere navedenu opciju, dostava je besplatna.
* Osijek i okolica - obuhvaća slijedeća mjesta: Bilje, Mece, Darda, Kopačevo, Vardarac, Lug, Švajcernica, Uglješ,     Čeminac, Osijek (cijeli grad), Tvrđavica, Podravlje, Višnjevac, Josipovac, Tenja, Livana, Čepin, Antunovac, Ivanovac.

Vlasnik ne odgovara za kašnjenje u dostavi zbog pogreške ili otežane dostave kurirske službe. Sve greške ukoliko se dogode u vezi dostave napravljene od strane Vlasnika će biti nadoknađene Korisniku na njegovo zadovoljstvo.
Na greške ili kašnjenje kurirske službe, nažalost, ne možemo utjecati, ali njih je na svu sreću jako malo.
Proizvode je moguće preuzeti i na adresi Vlasnika u Mecama.
PLAĆANJE
 
Sva plaćanja koja se vrše putem internet stranice Vlasnika su sigurna a Vaši podaci kao i podaci o transakcijama su zaštićeni od trećih osoba i mogućih zlouporaba. Vlasnik koristi napredne sustave zaštite ugrađene u internet stranicu.

Vlasnik svim Korisnicima omogućava slijedeće načine plaćanja:
* PAYPAL
* PAY CEK - PLAĆANJE KRIPTOVALUTAMA -prije zaključenja narudžbe potrebno je nazvati 0955947759
* KARTICE: MASTERCARD, MAESTRO, VISA, AMERICAN EXPRESS, JCB, DISCOVER

* UPLATA NA RAČUN (internet ili mobilno bankarstvo, uplata u pošti, banci, kiosku, benzinskoj crpki, trgovini...)
Podaci za uplatu na Žiro-račun OPG-a:
OPG Danijel Horvat
Kralja Tomislava 33b, Mece, 31326 - Darda 
IBAN : HR17 2340 0093 1124 4600 4
SWIFT(BIC) : PBZGHR2X
Sva plaćanja se obavljaju u EURO (€).
NARUDŽBU KOJI JE KORISNIK IZRADIO NA INTERNET STRANICI VLASNIKA, VLASNIK ŠALJE TEK PO VIDLJIVOJ UPLATI OD STRANE KORISNIKA. DATUM I VRIJEME UPLATE KOJU JE KORISNIK OBAVIO BITNI SU  ČIMBENICI U ROKOVIMA DOSTAVE NARUČENIH PROIZVODA KORISNIKU.
CIJENE
Sve cijene na internet trgovini VLASNIKA (www.zlatnakap.com) izražene su u Euru i ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) i vrijede uz potvrdu narudžbe od strane Vlasnika.
Vlasnik (OPG Horvat Danijel) je paušalni porezni obveznik po Zakonu o porezu na dohodak i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Vlasnik zadržava pravo promjene cijena bez prethodne obavijesti.
* Vlasnik u skladu sa uredbom Vlade RH od 05.09.2022. dvojno iskazuje cijene proizvoda i to u € i HRK
JAMSTVO I GARANCIJA
Vlasnik uzgaja pčele i proizvodi pčelinje proizvode sukladno svim zakonskim normama i zakonu o OPG-u.
Svi proizvodi su ispravni, te su samim time sigurni za korištenje. Na svim proizvodima je izražen datum do kojeg je preporučeno korištenje i oznaka serije (LOT).
Ukoliko proizvod pokaže znakove starenja ili kvarenja prije od istaknutog roka preporučenog korištenja, molimo Vas da kontaktirate Vlasnika što prije kako bi dogovorili povrat robe, zamjenu ili povrat troškova.
Povrat robe : Korisnik ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima :
* da je isporučena roba koja nije naručena,
* da je isporučena krivo naručena roba
* u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena
* robi je istekao rok preporučenog korištenja prije nego je dostavljena
Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
​Zamjena krivo naručene robe : Korisnik ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.
Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe:
Korisnik je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti Vlasnika da želi zamijeniti naručenu robu i to pismeno na adresu Vlasnika ili putem e-pošte na danijel.rota@gmail.com
Roba se može zamijeniti na način da Korisnik o svom trošku pošalje Vlasniku naručenu robu na njegovu adresu.
Korisnik treba poslati novu narudžbu. Kada Vlasnik zaprimi novu narudžbu, novo naručene proizvode ćemo poslati u roku od 48 sati uz uvjet da je vraćenu narudžbu Vlasnik zaprimio. U suprotnome nova narudžba se šalje u roku od 48 sati nakon zaprimanja narudžbe koja se vraća Vlasniku. Naručeni proizvodi, koje Korisnik vraća na zamjenu, moraju biti neotvoreni, neupotrijebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko vraćeni proizvodi ne ispunjavaju ranije navedene uvjete, Vlasnik nije obvezan Korisniku obaviti zamjenu naručenih proizvoda.
Razlika novca i trošak dostave:
Korisnik snosi troškove dostave za povrat i za primitak nove narudžbe. Ukoliko nova narudžba bude cjenovno viša od prve narudžbe tj. od narudžbe koja se vraća Vlasniku, tada je Korisnik dužan uplatiti razliku cjenovne vrijednosti. Ukoliko nova narudžba bude cjenovno niža od prve narudžbe tj. od narudžbe koja se vraća Vlasniku, tada će Vlasnik Korisniku uplatiti cjenovnu razliku na bankovni račun Korisnika umanjenu za troškove dostave.
Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana kupnje putem internet trgovine Vlasnika ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat robe Korisnik mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je poslan zahtjev za jednostrani raskid ugovora. Roba koju Korisnik vraća, mora biti neotvorena, neupotrijebljena, neoštećena i u originalnoj ambalaži. Ukoliko vraćeni proizvodi ne ispunjavaju ranije navedene uvjete, Vlasnik ima pravo svaki takav proizvod naplatiti Korisniku.
​Povrat novca i trošak dostave:
Nakon što narudžba bude vraćena Vlasniku, Vlasnik OPG će u potpunosti vratiti plaćeni iznos narudžbe na isti način plaćanja kako je Korisnik izvršio plaćanje robe prilikom narudžbe osim ako Korisnik izričito ne pristane na neki drugi oblik plaćanja.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe u sklopu narudžbe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
PRAVNA NAPOMENA

Internet trgovina www.zlatnakap.com i svi podaci, slike artikala i grafika prikazana na internet stranici su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima te nije ih dozvoljeno reproducirati ili upotrebljavati bez prethodne pisane dozvole od Vlasnika.

ODGOVORNOSTI
Vlasnik će nastojati da ova internet stranica sadrži točne i ažurne informacije, ponekad je to izvan mogućnosti Vlasnika zbog velikog broja narudžbi. Slike proizvoda predstavljaju stvarno stanje proizvoda koje Vlasnik prodaje.
Korištenjem internet trgovine www.zlatnakap.com potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate gore navedene uvjete.
Želimo Vam ugodno korištenje internet stranice www.zlatnakap.com 
bottom of page